Kaynaklar

Teknik İnceleme  
SIEM Teknik İncelemesi | PDF SIEM hedeflerine EventLog Analyzer'la nasıl ulaşıldığı açıklanıyor.
SOX Teknik İncelemesi | PDF SOX uyumluluğunun EventLog Analyzer'la nasıl sağlandığı açıklanıyor.
Örnek İncelemeleri  
Devlet Yapı İşleri Kurumu | PDF Resmi bir ulaştırma şirketinin geçici olarak izinsiz kullanıcılara Yönetici ayrıcalıkları verilmesini nasıl önlediği açıklanıyor.
Teknik Danışmanlık ve İnşaat Yönetimi | PDF Bir inşaat yönetim şirketinin SOX uyumluluğu denetimci şartlarını nasıl karşıladığı açıklanıyor.
Mali Hizmetler Kuruluşu | PDF Bir mali hizmetler kuruluşunun PCI-DSS mevzuatını başarılı bir şekilde uyguladığı açıklanıyor.
Bankacılık | PDF Banka verilerinin ve parasının güvenlik altına alınmasında göz ardı edilemeyecek dahili kullanıcı etkinliğinin banka tarafından nasıl izlendiği açıklanıyor.
Medya Pazar Araştırması Şirketi | PDF Bir medya pazar araştırması şirketinin ISO 27001 sertifikasyonunu nasıl devam ettirdiği açıklanıyor.
Ürün Belgesi  
Ürün Broşürü | PDF  
Ürün Broşürü  
Mimari  

Sistem Gereksinimleri

 
Ekran Alıntıları  
İyi Uygulamalar Belgesi - PDF  
Ayar Kılavuzu  
Yardım Belgeleri  
Kullanıcı Kılavuzu - PDF | Zip | Çevrimiçi Görüntüle Kullanıcıların, EventLog uygulamasının nasıl kullanılacağını tam olarak anlamalarına yardımcı olur
SSS EventLog Analyzer hakkındaki temel sorularınızın yanıtları
Sorun Giderme İpuçları EventLog Analyzer uygulamasını kullanırken yararlanacağınız ipuçlarını ve püf noktalarını öğretir