Özellikler

DeviceExpert - Ağ Yapılandırma Yönetimi - Özellikler

Yapılandırma Yönetimi

Farklı Üreticilerden Alınmış Cihazları Yapılandırma Desteği

DeviceExpert, farklı donanım üreticilerinden alınmış cihazların tüm değişiklik ve yapılandırma yönetimi için kullanılan, entegre bir çözüm sağlar. DeviceExpert şu anda 22'den fazla üreticinin cihaz modellerini desteklemektedir: Cisco, HP, Nortel, Juniper, Force10, 3Com, D-link, Foundry, Dell, Aruba, Extreme, ADTRAN, Enterasys, Huawei, Blue Coat, Proxim, NetScreen, NETGEAR, FortiNet, ALAXALA, Brocade, Radware, DAX, H3C, Yamaha, Vanguard, Allied Telesis vb. Daha fazla...

Cihaz Keşfi

Cihaz Yapılandırma Yönetimi, cihazlarınızın NCCM çözümüne eklenmesiyle başlar. Ağlar genelde yüzlerce, hatta binlerce cihazdan oluşur. Her cihazı bizzat eklemek emek yoğun bir görev olacaktır. DeviceExpert ağınızı tarayarak keşfetme ve SNMP etkin cihazları tek tıklatmayla topluca otomatik olarak ekleme seçeneği sunar. Keşif seçenekleri, DeviceExpert'i birkaç dakikada dağıtarak değerli zamanınızı kaybetmemenizi sağlar. Daha fazla...

Yapılandırma Sürümü Oluşturma ve Karşılaştırma

DeviceExpert bir yapılandırma değişikliği yapıldığı zaman, cihazlardan yapılandırmaları alır. Yapılandırmalar için sürüm tanımlanır ve veritabanında saklanarak yapılandırma yönetimi kolaylaştırılır. DeviceExpert aynı cihazın veya farklı cihazların iki yapılandırma sürümünü hızlı bir şekilde karşılaştırma olanağı sağlar. Yapılandırmalar yan yana koyulup, değişen satırlar mavi, eklenen satırlar yeşil ve silinenler kırmızı çizgilerle gösterilerek farkları açıklanır. Daha fazla...

Yapılandırmayı Şifreli Depolama ve Merkezi Denetim

DeviceExpert, cihaz yapılandırmalarını, ürünle birlikte derlenmiş halde verilen MySQL veritabanında şifreli halde saklayarak ürünün güvenliğini sağlar. Ayrıca, DeviceExpert'le cihazlar arasında SSH iletişimi sağlanır. DeviceExpert, cihaz yapılandırmaları için güvenli ve merkezi bir veri havuzu olarak işlev görür. Yöneticiler/kullanıcılar, yapılandırmalara rollerine ve erişim kısıtlamalarına göre erişebilirler. Daha fazla...

Bilgilendirici Envanter

DeviceExpert'e eklenen cihazların listesi, grafik kullanıcı arabiriminde (GUI) bir bilgilendirici envanter şeklinde sunulur. Cihazların seri numaralarını, arabirim ayrıntılarını, şasi bilgilerini, bağlantı yapılandırmalarını, IP Adreslerini ve donanım özelliklerini bir bakışta görebilirsiniz. Daha fazla...

Temel Yapılandırma

DeviceExpert, yöneticilere, her cihazın güvenilir yapılandırma sürümünü "Temel Sürüm" (Baseline version) olarak etiketleyerek, ağda bir sorun çıktığı zaman yapılandırmaları temel sürüme döndürebilme olanağı sağlar. Temel sürüm, en iyi çalışan yapılandırma sürümü olarak düşünülebilir. Daha fazla...

Yapılandırma Yedeklemesini ve Diğer Görevleri Zamanlama

Cihaz yapılandırmalarının düzenli olarak yedeklenmesi, yöneticilerin en temel gereksinimlerinden biridir. Kuruluşun çok sayıda cihazı olduğu durumlarda yöneticiler yedekleme işlemini elle yapmakta zorlanırlar. DeviceExpert, yapılandırma yedeklemesi, karşıya yükleme, uyumluluk kontrolü gibi çeşitli yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmek üzere zamanlanan görevler oluşturma olanağı sağlar. Daha fazla...

Role Göre Erişim Denetimi

DeviceExpert'te cihazların hassas yapılandırma dosyaları işlenir ve çok üyeli bir çalışma ortamında hassas bilgilere erişimi kısıtlamak gerekir. Ayrıntılı yapıdaki erişim kısıtlamaları, ürünün güvenli kullanımı için kritik öneme sahiptir. DeviceExpert, bunu sağlamak için, rol bazında erişim denetimi sağlar. Farklı izin düzeylerine sahip farklı kullanıcı rolleri oluşturulabilir. Daha fazla...

Yapılandırmayı Karşıya Yüklemek için Onay Mekanizması

Yapılandırma değişikliklerini cihazlara yüklemek önemli bir görevdir ve hem çok dikkatli olmayı, hem de yapılandırma sözdizimi konusunda derin bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yanlış yapılandırma değişiklikleri güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu nedenle, birçok kuruluşun güvenlik politikası, belirli düzeylerde kullanıcıların yaptığı belirli değişiklik türlerinin incelenmek üzere tutulup, değişikliklerin dağıtımı yapılmadan önce üst düzey yöneticiler tarafından onaylanmasını gerektirir. DeviceExpert'te bir yapılandırma onay mekanizması mevcuttur. Daha fazla...

Uzaktan Bellenim Yükseltme / İşletim Sistemi Görüntülerini Aktarma

Bellenim yükseltme, işletim sistemi görüntülerini indirme / karşıya yükleme, yöneticilerin uyguladığı yaygın işlemler arasında yer alır. DeviceExpert, komut satırından cihaz üzerinde bağlantılı bir dizi komut yürütmeye yardımcı olan, gelişmiş bir komut dosyası yürütme özelliğinin kullanımı sayesinde bu görevleri otomatikleştirir. Bellenim yükseltmenin yanı sıra, gelişmiş komut dosyaları banner mesajlarını yapılandırma, cihaz parolalarını sıfırlama gibi görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. Tüm bu görevler istendiği zaman yapılabilir veya ileride belirli bir zamanda otomatik olarak yürütülecek şekilde zamanlanabilir. Daha fazla...

Değişiklik Yönetimi

Yapılandırma Değişikliğini Gerçek Zamanlı Olarak İzleme

İzinsiz yapılandırma değişiklikleri çoğu zaman iş devamlılığına büyük zararlar verir ve bu nedenle, değişikliklerin algılanması yaşamsal bir görevdir. DeviceExpert, cihazların ürettiği sistem günlüğü mesajlarını dinleyerek, yönetilen cihazları sürekli izler ve yapılandırma değişikliklerini gerçek zamanlı olarak algılar. Değişiklikleri gerçek zamanlı algılama özelliği sayesinde, ağınız üzerinde daha güçlü kontrol sağlarsınız. Daha fazla...

Değişiklik Yönetimi Kuralları ve Bildirimler

Bir cihazda yapılandırma değişikliği algılandığı zaman uyarıların değişiklik yönetimi sorumlularına gönderilmesi önemlidir. Bu, ağda sorun yaşandığında, soruna, yapılan değişikliğin neden olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Uyarıları almanın yanı sıra, değişiklikleri otomatik olarak yönetecek kurallar tanımlayabilirsiniz. Örneğin, değişiklikleri geri alıp önceki sürüme veya temel sürüme dönüşü sağlayacak bir kural dizisi belirleyebilirsiniz. Daha fazla...

Güvenilir Sürümlere Hızlı Dönüş

Ağda yanlış bir yapılandırma değişikliği nedeniyle sorun yaşandığı zaman, yöneticilerin en büyük önceliği ağı olabilecek en kısa sürede düzeltip çalışır duruma getirmek olur. Yöneticiler hiç zaman kaybetmeden yapılandırmayı Temel Sürüme döndürüp ağı çalışır duruma getirebilirler. Daha fazla...

Uyumluluk Yönetimi

Uyumluluk İzleme

Kritik ağ kaynaklarına yönelik güvenlik tehditlerinin artması ve yanlış bilgi yönetiminin ağır yasal sonuçlar getirmesi nedeniyle, kuruluşlar standart uygulamaları ve dahili güvenlik politikaları, mevzuatı ve sektörel yönergeleri izlemekle kalmayıp, politikaların uygulandığını ve ağ cihazlarının, tanımlanan politikalara uygun durumda tutulduğunu da göstermek zorundadırlar. DeviceExpert yöneticilerin standartlar tanımlayıp uygulamalarına yardımcı olur. DeviceExpert, yapılandırmanın tanımlanan kurallara/politikaya uygunluğunu kontrol eder ve ihlalleri rapor eder. Politika uyumluluğu ve ihlaller üzerine raporlar çıkarılır. Daha fazla...

Uyumluluk Raporlama

DeviceExpert istendiği zaman veya otomatik olarak düzenli aralıklarla yapılandırma uyumluluğunu inceleme olanağı sağlar. Kapsamlı uyumluluk raporları çıkarılır. Cihazların uyumlu olup olmadığına ilişkin ayrıntılı bilgiler hazırlanır. Ayrıca, ihlal durumunda, düzeltme ipuçları da verilir. Daha fazla...

Otomasyon ve Araçlar

Yapılandırma Görevlerini Otomatikleştirme

DeviceExpert sürekli zaman kaybettiren ve emek yoğun görevlerin büyük ölçüde otomatikleştirilmesini sağlar. Yöneticiler çoğu zaman çok sayıda cihazda aynı değişiklikleri yapmak (örneğin bir yamayı uygulamak) zorunda kalır. DeviceExpert bu görevleri uygulamak için şablonlar ve komut dosyaları sağlar. Daha fazla...

Komut Yürütme Araçları

DeviceExpert cihazlarda çeşitli komutları yürütüp sonuçları görüntüleyecek yardımcı programlar ve araçlar sağlar. Örneğin Erişim Listelerini veya bir cihazın VLAN'larını görmek için, yöneticilerin komut satırı arabiriminde cihaza elle bağlanmaları yerine, yalnızca grafik kullanıcı arabirimindeki bir düğmeye tıklatmaları gerekir. Daha fazla...

Cihazları ve Yapılandırmaları Arama

Çok sayıda cihazı olan kuruluşlarda envanterdeki belirli bir cihazı hızlı bir şekilde bulmak gerekebilir. Bazen yapılandırma veritabanında ve cihaz yapılandırma dosyalarında belirli sözcüklerin, dizelerin, sözcük öbeklerinin veya bunların bir birleşiminin aranması gerekir. DeviceExpert'te bunları sağlayacak, güçlü bir arama mekanizması vardır. Daha fazla...

Veritabanı Yedekleme ve Olağanüstü Durum Kurtarma

Uygulamalar güçlü olsun olmasın, mutlaka güvenilir bir olağanüstü durum kurtarma mekanizması bulundurulmalıdır. DeviceExpert tüm veritabanını yedekleyebilme olanağı ve hızlı olağanüstü durum kurtarma için komut dosyaları sağlıyor. Daha fazla...

Harici Kimlik Depolarıyla Entegrasyon ve Kimlik Doğrulama Mekanizması

Kuruluşlar genellikle kullanıcı bilgilerini tutmak ve kimlik doğrulamak için harici kimlik depoları (örneğin Windows Active Directory veya LDAP dizini) kullanırlar. DeviceExpert kullanıcıları/kullanıcı gruplarını olduğu gibi almak için bu kimlik depolarıyla kolaylıkla entegre edilebilir. Ayrıca, DeviceExpert'in yerel kimlik doğrulama özelliği devre dışı bırakılarak, harici kimlik depolarının sağladığı kimlik doğrulama hizmetleri de kullanılabilir. RADIUS gibi üçüncü taraf kimlik doğrulama işlevlerinden de yararlanılabilir. Daha fazla...

Anahtar Bağlantı Noktası Eşleştirici

DeviceExpert'te, ağ yöneticilerinin, yönetilen anahtardaki her bağlantı noktasına bağlı cihazların listesini çıkarmalarına yardımcı olan Anahtar Bağlantı Noktası Eşleştirici (Switch Port Mapper) aracı bulunur. Bu, ağ kablolarını elle izleme gerekliliğini ortadan kaldırır. Daha fazla...

Denetim ve Raporlar

Kullanıcı Etkinliğini İzleme

Denetim yapılırken, DeviceExpert kullanıcılarının tüm eylemleri doğru bir şekilde kaydedilir. 'Kimin' 'neyi' 'ne zaman' değiştirdiği bilgisi kolaylıkla elde edilebilir. Bu, kuruluştaki eylemlerin açıklanabilmesini sağlar. Daha fazla...

Envanter, Yapılandırma Değişiklikleri ve Uyumluluk Raporları

DeviceExpert kuruluştaki tüm ağ yapılandırma yönetimi bilgilerini kapsamlı ve aydınlatıcı raporlar halinde verir. Cihaz yapılandırma ayrıntıları, yapılandırma değişiklikleri, ağ envanteri, yapılandırmayı başlatma ve çalıştırma arasında oluşan çakışma, cihaz denetleme ayrıntıları, kullanıcı etkinliği, politika uyum ayrıntıları vb. etkinliklerin durumları ve özetleri kolay anlaşılır biçimlerde sunularak, ağ yöneticilerinin cihaz yapılandırma kararlarını verirken bilgi sahibi olmalarına yardım edilir. Daha fazla...