Masaüstü & Mobil Cihaz Yönetimi
Masaüstü & Mobil Cihaz Yönetimi
  • Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı
  • Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı
  • NCM akışkan UI
  • Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı
  • Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı
  • Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı

Device Expert - Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı

DeviceExpert; anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları ve diğer ağ cihazları için, web tabanlı, çok tedarikçili ağ değişiklik, yapılandırma uyumluluk yönetimi (NCCCM) çözümüdür. Dünyada binlerce ağ yöneticisinin güvendiği DeviceExpert, cihaz yapılandırma yönetiminin tüm yaşam döngüsünün otomatikleştirilip tam olarak kontrol edilmesine yardımcı olur.

 
 

Önemli Bağlantılar

Yapılandırma Yönetimi

 

Farklı üreticilerden alınmış cihazların yapılandırmalarını yönetmek için kullanılan entegre bir çözüm.

 
 

Ağınızı tarayarak keşfetme ve SNMP etkin cihazları topluca otomatik olarak ekleme seçeneği sunar.

 

Cihaz ayrıntılarını ve donanım özelliklerini açıklayan, bilgilendirici bir cihaz envanteri.

 
 

Cihaz yapılandırmaları şifrelenir ve veritabanında saklanır. Yapılandırmaların, grafik kullanıcı arabiriminden merkezi kontrolü.

 

Yapılandırmaların sürümleri tanımlanır ve saklanır. Aynı cihazın veya farklı cihazların iki yapılandırma sürümünü hızlı bir şekilde karşılaştırma olanağı.

 
 

Ağda bir sorun çıktığı zaman yapılandırmaları hızla eski haline döndürebilmek için, güvenilir yapılandırma sürümlerini "Temel Sürüm" (Baseline version) olarak etiketleme.

 

Günlük yedekleme gibi çeşitli yapılandırma işlemlerini otomatikleştirmek için zamanlanan görevler.

 
 

Cihaz yapılandırmalarına erişimi role göre kısıtlayan ayrıcalıklar.

 

Operatörler yöneticilerden cihaz yapılandırması değişikliklerini inceleyip onaylamalarını ister.

 
 

Bellenim yükseltme ve işletim sistemi görüntülerini aktarma gibi görevler tam otomatik şekilde yerine getirilir.

 
Değişiklik Yönetimi
 

Cihazları izleme ve yapılandırma değişikliklerini gerçek zamanlı olarak algılama olanağı.

 
 

Yapılandırma değişiklikleri üzerine uyarı başlatma veya yapılandırmaları otomatik olarak eski haline döndürme olanağı.

 
Uyumluluk Yönetimi
 

Standart tanımlama ve yapılandırmaların tanımlı kurallara uyup uymadığını kontrol etme olanağı.

 
 

İhlal ve uyumluluğu gösteren kapsamlı raporlar. SOX ve HIPAA mevzuatları için yeni raporlar.

 
Otomasyon ve Araçlar
 

Zaman tüketen, emek yoğun görevlerin güçlü otomasyonu. Yapılandırma değişikliklerinin çok sayıda cihaza topluca dağıtımı.

 
 

Cihazlarda çeşitli komutları yürütüp sonuçları grafik kullanıcı arabiriminde görüntüleyecek yardımcı programlar ve araçlar sağlar.

 

Cihaz yapılandırma dosyalarında belirli sözcüklerin, dizelerin, sözcük öbeklerinin veya bunların bir birleşiminin hızla aranabilmesi.

 
 

Düzenli yedekleme sayesinde, güvenilir bir olağanüstü durum kurtarma mekanizması. Hızlı düzeltmeyi sağlayan komut dosyaları.

 

Windows Active Directory ve LDAP'den kullanıcıları içe aktarma ve kimlik doğrulama mekanizması.

 
 

Kuruluşunuzdaki cihaz yapılandırma yönetimi senaryosunun tamamı üzerine kolay anlaşılır raporlar.

 
Denetim ve Raporlar
 

"Hangi" cihaz yapılandırma değişikliğini "kimin", "ne zaman" yaptığının kaydedilmesi.

 
 

Kuruluşunuzdaki cihaz yapılandırma yönetimi senaryosunun tamamı üzerine kolay anlaşılır raporlar.

Hangi sorunları çözüyor?

Hangi platformları/üreticileri/teknolojileri destekliyor?