RecoveryManager Plus Özellikleri

Active Directory

Tüm etki alanı denetleyicileri (DC’ler) dahil olmak üzere Active Directory ürününüzün tüm parçalarını ya da yalnızca bağımsız nesneleri yedekleyin.
DC'leri, spesifik nesneleri, hatta duruma göre bağımsız nesnelerin spesifik özelliklerini geri yükleyin.
Kademeli yedekleme

Yedekleme işlemini hızlandırmak için yalnızca son yedekleme çevriminden sonra yapılan değişiklikleri yedekleyin.

Özellik seviyesi geri yüklemesi

Değiştirilmiş olan nesnelerin bağımsız özelliklerini geri yükleyin.

Yedeklemeyi saklama

Bir yedekleme saklama süresi belirleyin ve artık ihtiyaç duyulmayan yedekleme bilgilerini çöpe atın.

Ücretsiz kurtarmayı yeniden başlatma

Sürekli ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için etki alanı denetleyicilerinizi yeniden başlatmak zorunda kalmadan kurtarma operasyonlarını gerçekleştirin.

İstenmeyen modifikasyonları geri almak için en küçük özellik değerini bile tersine çevirin.

Her nesne için bir yedeklemenin birden fazla sürümünü yönetin. İhtiyacınız olan sürümü geri yükleyin veya bu sürüme geri dönün.

Tüm AD’nizi, özellikle OU’larınızı, hatta bağımsız nesnelerinizi eski bir ana geri döndürün.

Silinen AD nesnelerini ve grup üyelikleri ve parolaları dahil olmak üzere tüm özelliklerini tek bir tıkla geri yükleyin. Silinen bir nesnenin ana nesnelerini de geri yükleyebilirsiniz.

Grup üyelikleri, belirlenen son parola ve daha fazlası dahil bir kullanıcının tüm özelliklerini veya seçilen birkaç özelliğini geri yükleyin.

Grup üyelerinin eklenmesi veya silinmesi, güvenlik gruplarının haklarına ve izinlerine yönelik değişiklikler vb. gruplara yapılan tüm değişiklikleri yedekleyin. Bir grubu yeniden yüklerken, silinmiş olan bağlı nesneler de geri yüklenebilecektir.

Etki alanınızdaki tüm Grup Politika Nesnelerini yedekleyin ve geri yükleyin. GPO’lara yapılan her değişikliği izleyin ve spesifik modifikasyonları geri alan ya da tüm değişiklikleri tek seferde geri döndürün.

OU/kapsayıcıda yer alan tüm AD nesnelerini tek bir tıkla yedekleyin. Silinen OU’ların/kapsayıcıların geri yüklenmesi sırasında önceden atanmış olan yetki izinlerini geri yükleyin.

Etki alanınızdaki tüm bilgisayar nesnelerini yedekleyin. Bir bilgisayar hesabı geri yüklendiğinde, bilgisayar hesabının ayarlanmış son parolası da geri yüklenir, böylece bilgisayar etki alanına anında yeniden katılır.

Etki alanınızdaki DNS bölgelerini ve DNS nodlarını yedekleyin. Etki alanınızdaki DNS yapılandırma değişikliklerini izleyin ve felaket durumunda kolaylıkla geri yükleme için bunları yedekleyin.

Bir silinen kullanıcıyı kurtarırken tüm diğer özelliklerle birlikte grup üyeliklerini geri yükleyin. Yetkili kullanıcıların herhangi bir gecikme yaşanmadan hassas kaynaklara erişim sağlayabilmesi için kullanıcıların güvenlik izinlerini hızla geri yükleyin.

Posta kutusu kullanıcılarına, dağıtım gruplarına ve posta irtibatlarına yapılan değişiklikleri izleyin ve belirleyin. Exchange ile ilgili özelliklerin planlı ve artımlı yedeklemelerini yapın ve bu değişiklikleri ister kısmen ister tamamen geri yükleyin veya geri döndürün.

AD kişi yedekleme ve kurtarma

Bir kişinin tüm özelliklerini yedekleyin, böylece nesnenin tüm özelliklerini ya da gerekirse yalnızca birkaç spesifik özelliği geri yükleyebilirsiniz. Kişinin dağıtım grubu üyeliği, yönetici ve doğrudan raporlar gibi bağlantılı özelliklerini tek seferde geri yükleyin.

Teknisyenler

Yönetici olmayan kullanıcıları RecoveryManager Plus’a ekleyin, böylece belirli yedekleme ve geri yükleme görevlerini gerçekleştirebilirler. Her kullanıcıya, değişik seviyelerde idari erişim sağlamak için bir rol (örn, denetçi, operatör veya yönetici) atayın.

Bare-metal yedekleme ve geri Yükleme

Sistem durumu, sistem bölüntülerindeki veriler ve AD veritabanı dâhil DC’lerinizin tüm parçalarını yedekleyin. Kullanılabilir yedeklemelerden DC’lerinizi yetkiye gerek olmadan geri yükleyin.

Dosya, klasör ve hacim seviyesi geri yüklemesi

DC’nizdeki bağımsız dosyaları, klasörleri ve hacimleri hızlı ve verimli şekilde geri yükleyin.

P2V’yi geri yükleme

Bir fiziksel sunucunun DC yedeklemelerini, sanal makinenize (VM) geri yükleyin ya da tam tersini yapın.

Sanal ortam

Vmware ve Hyper-V VM’lerinizin tüm parçalarını yedekleyin ve bunları herhangi bir yedeklenmiş hale anında geri yükleyin.
Ayrıca gerekirse dosya ve klasör seviyesi geri yüklemeleri yapın.
VMware yedekleme ve geri yükleme

ESXİ sunucularınızdaki tüm VMware VM’leri yedekleyin ve yedek sürümlerinden birine anında geri yükleyin.

Hyper-V yedekleme ve geri yükleme

Tüm Hyper-V VM’lerinizi yedekleyin ve bunları gerektiğinde yedekli hallerinden birine anında geri yükleyin.

Dosya ve klasör seviyesi geri yüklemesi

Bir kaybedilmiş dosyayı veya klasörü kolaylıkla kurtarmak için Vmware VM’lerinizdeki dosya ve klasör seviyesi geri yüklemelerini gerçekleştirin.

Değişen blok izleme (CBT)

Her zaman sanal ortamınızın en güncel halinin bir kopyasına sahip olmanızı sağlamak için son yedeklemenizden sonra yapılan değişiklikleri kademeli olarak yedekleyin.

Sentetik tam yedeklemeler

Kaynak VM’nin gücünü kesmeden VM’yi farklı bir ana makineye taşıyın.

Yedeklemeler için bir saklama süresi belirleyin ve eski yedeklemeleri çöpe atın.

VM’leri geri döndürme

VM’leri tek bir tıkla eski hallerine döndürün.

Otomatik yedeklemeler

Tam ve kademeli yedeklemelerin ne zaman yapılmasını istediğinizi programlayın; yedeklemeleri tetiklemeyi geçmişe gömün.

Sıkıştırma ve şifreleme

Yedeklemeleri gerçek boyutlarının dörtte birine sıkıştırın ve AES 128-bit şifrelemeyle bunları şifreledikten sonra yedeklemelerinizi güvenle saklayın.

Windows sunucuları

Tüm Windows sunucularınızı RecoveryManager Plus ile yedekleyin ve gerektiğinde bunları geri yükleyin.
Ayrıca dosya, klasör ve hacim seviyesi geri yüklemeleri de gerçekleştirebilirsiniz.
Bare metal yedekleme ve geri yükleme

Sistem hallerini ve tüm saklanan verileri içeren tüm Windows sunucularınızı yedekleyin. Bir felaket durumunda tüm verilerinizi sıfırdan geri yükleyin.

Dosya, klasör ve hacim seviyesi geri yüklemesi

Bare metal geri yüklemesi yapmak zorunda kalmadan bir kaybedilmiş dosya, klasör veya hacmi kolaylıkla kurtarmak için Windows sunucularınızda dosya, klasör ve hacim seviyesi geri yüklemeleri gerçekleştirin.

Her zaman Windows sunucularınızın en güncel halinin bir kopyasına sahip olmanızı sağlamak için son yedeklemeden sonra yapılan değişiklikleri kademeli olarak yedekleyin.

Yedeklemeyi saklama

Yedeklemeleriniz için bir saklama süresi belirleyin ve saklama sürelerini doldurmuş olan yedeklemeleri otomatik olarak çöpe atın.

Otomatik yedeklemelerr

Tam ve kademeli yedeklemelerin ne zaman yapılmasını istediğinizi programlayın; yedeklemeleri tetiklemeyi geçmişe gömün.

Sıkıştırma ve şifreleme

Yedeklemeleri gerçek boyutlarının dörtte birine sıkıştırın ve AES 128-bit şifrelemeyle bunları şifreledikten sonra yedeklemelerinizi güvenle saklayın.

Daha fazla bilgi edin