EventLog Analyzer

-

Sistem Günlüğü ve Olay Günlüğü Yönetim Aracı

EventLog Analyzer - Uyumluluk EventLog Analyzer - Analiz EventLog Analyzer - İç Tehdit

EventLog Analyzer nedir?

Premium ve Professional Sürümleri Karşılaştırın

EventLog Analyzer, web tabanlı, gerçek zamanlı, aracısız, aracı tabanlı bir olay günlüğü ve uygulama günlüğü izleme ve yönetim aracıdır. EventLog Analyzer yazılımı, dağıtılmış Windows makinelerden Olay Günlüğü, Unix makinelerden, Yönlendiricilerden, Anahtarlardan ve diğer sistem günlüğü cihazlarından Sistem Günlüğü, IIS Web sunucusundan, IIS FTP sunucusundan, Apache Web sunucusundan, Yazdırma sunucusundan, MS SQL Server'dan, Oracle veritabanı sunucusundan, DHCP Windows ve DHCP Linux sunucularından Uygulama Günlükleri toplar, analiz eder, raporlar ve arşivler. Olay günlüğü analizci uygulaması, ağ performansına en az etkide bulunarak sistem sorunlarını analiz etmeye yardımcı olacak grafikleri ve raporları üretir.

Sizin için hangi EventLog Analyzer Sürümü uygun?

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin gereksinimlerini karşılayan üç EventLog Analyzer sürümü vardır. Sürümleri keşfedin ve gereksiniminizi karşılayanı seçin.

Hangi sorunları çözüyor?

EventLog Analyzer kuruluş BT kaynaklarına yönelik iç tehditleri izlemeye ve kuruluş bünyesinde güvenlik politikalarını sıkılaştırmaya yardımcı olur. EventLog Analyzer yazılımı Ödeme Kartı Endüstri Verileri Güvenlik Standartları (PCI-DSS), Federal Bilgi Güvenliği Yönetim Yasası (FISMA), Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), Sarbanes-Oxley Yasası (SOX) ve Gramm-Leach-Bliley Yasası (GLBA) gibi çeşitli ABD mevzuatıyla uyumluluk sağlamak için raporlar, ağ/uyumluluk denetimi ve sorun analizi gibi amaçlarla günlükleri arşivler. EventLog Analyzer yazılımı sistem kesinti süresini azaltır ve kuruluşun ağ performansını yükseltir. Sistem yöneticilerinin makinelerdeki, uygulamalardaki ve ağdaki sorunları gidermesine yardımcı olur. Olay günlüğü yöneticisi bu yazılım, kuruluşların makine bazında Güvenlik Bilgileri Olay Yönetimi (SIEM) hedeflerini karşılamalarına yardımcı olur.

Hangi özellikleri sunuyor?

Merkezi olay günlüğü yönetimi, Uyumluluk raporlama, Otomatik uyarı, Geçmiş eğilimleri saptama, Güvenlik analizi, Makine gruplandırma, Hazır olay raporları, Özelleştirilebilir rapor profilleri, Rapor zamanlama, Birden çok rapor biçimi.

Hangi platformları ve cihazları destekliyor?

EventLog Analyzer şu sistem, cihaz ve uygulamalardan olay günlüklerini toplayıp raporlayabilir: Windows NT/2000/XP/Vista, 2003 ve 2008 Server, Linux - RedHat, Debian, UNIX - Solaris, HP-UX, IBM AS/400, Anahtarlar ve Yönlendiriciler - Cisco ve diğerleri, Windows için SNARE, MS IIS - Web sunucusu, MS IIS - FTP sunucusu, Apache Web sunucusu, Yazdırma sunucusu, MS SQL Server, Oracle veritabanı sunucusu, DHCP - Windows ve DHCP - Linux.

Yararlarına Genel ve Kısa Bir Bakış: EventLog Analyzer'ı en iyi yapan nedir?

 • Ağ Genelinde Görünürlük ve Kontrol
 • Şu günlük türlerini yönetebilirsiniz:
  • Windows Olay Günlükleri
  • Unix/Linux Sistem Günlükleri
  • W3C Günlükleri
  • SQL Server Denetleme Günlükleri
 • Günlük Verilerini Tek Bir Merkezden Toplama
 • Veri Entegrasyonu ve Normalleştirme
 • Her İki Amaç Bakımından Yararlı Raporlar Çıkarmak Uyumluluk ve Güvenlik
 • Farklı Uyumluluk Gereksinimlerini Karşılayacak Ön Yapılandırma
 • Yeni Uyumluluk Raporları için Destek
 • Rapor Zamanla ve Dağıtımı
 • Gerçek Zamanlı Uyarılar
 • Güçlü Filtreleme Kapasitesi
 • Otomatik, Esnek ve Güvenli Günlük Verileri Arşivi
 • Olaylar Yığını İçinden Önemli Olayların Ayrılması
 • Sürekli İzleme
 • Gereksinimleriniz için Özelleştirilebilir Çözüm
 • Ağınızın Performansının İzlenmesi
 • İdari Amaçlarla Özelleştirilmiş Kumanda Panosu