DeviceExpert

-

Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı

Ağ Yapılandırma Yönetimi Yazılımı

Yapılandırmaları Yönetin, Değişiklikleri Kontrol Edin, Uyumluluk Sağlayın ve Görevleri Otomatikleştirin!

DeviceExpert, anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları ve diğer ağ cihazları için, web tabanlı, çok tedarikçili ağ değişiklik, yapılandırma uyumluluk yönetimi (NCCCM - network change, configuration and compliance) çözümüdür. Dünyada binlerce ağ yöneticisinin güvendiği DeviceExpert, cihaz yapılandırma yönetiminin tüm yaşam döngüsünün otomatikleştirilip tam olarak kontrol edilmesine yardımcı olur.

Önemli Bağlantılar

Yapılandırma Yönetimi

Farklı Üreticilerden Alınmış Cihazları Yapılandırma Desteği
Farklı Üreticilerden Alınmış Cihazları Yapılandırma Desteği Farklı üreticilerden alınmış cihazların yapılandırmalarını yönetmek için kullanılan entegre bir çözüm.
Cihaz Keşfi
Cihaz Keşfi Ağınızı tarayarak keşfetme ve SNMP etkin cihazları topluca otomatik olarak ekleme seçeneği sunar.
Bilgilendirici Envanter
Bilgilendirici Envanter Cihaz ayrıntılarını ve donanım özelliklerini açıklayan, bilgilendirici bir cihaz envanteri.
Yapılandırmayı Şifreli Depolama ve Merkezi Denetim
Yapılandırmayı Şifreli Depolama ve Merkezi Denetim Cihaz yapılandırmaları şifrelenir ve veritabanında saklanır. Yapılandırmaların, grafik kullanıcı arabiriminden merkezi kontrolü.
Yapılandırma Sürümü Oluşturma ve Karşılaştırma
Yapılandırma Sürümü Oluşturma ve Karşılaştırma Yapılandırmaların sürümleri tanımlanır ve saklanır. Aynı cihazın veya farklı cihazların iki yapılandırma sürümünü hızlı bir şekilde karşılaştırma olanağı.
Temel Yapılandırma
Temel Yapılandırma Ağda bir sorun çıktığı zaman yapılandırmaları hızla eski haline döndürebilmek için, güvenilir yapılandırma sürümlerini "Temel Sürüm" (Baseline version) olarak etiketleme.
Yapılandırma Yedeklemesini ve Diğer Görevleri Zamanlama
Yapılandırma Yedeklemesini ve Diğer Görevleri Zamanlama Günlük yedekleme gibi çeşitli yapılandırma işlemlerini otomatikleştirmek için zamanlanan görevler.
Role Göre Erişim Denetimi
Role Göre Erişim Denetimi Cihaz yapılandırmalarına erişimi role göre kısıtlayan ayrıcalıklar.
Yapılandırmayı Karşıya Yüklemek için Onay Mekanizması
Yapılandırmayı Karşıya Yüklemek için Onay Mekanizması Operatörler yöneticilerden cihaz yapılandırması değişikliklerini inceleyip onaylamalarını ister.
Uzaktan Bellenim Yükseltme / İşletim Sistemi Görüntülerini Aktarma
Uzaktan Bellenim Yükseltme / İşletim Sistemi Görüntülerini Aktarma Bellenim yükseltme ve işletim sistemi görüntülerini aktarma gibi görevler tam otomatik şekilde yerine getirilir.

Değişiklik Yönetimi

Yapılandırma Değişikliğini Gerçek Zamanlı Olarak İzleme
Yapılandırma Değişikliğini Gerçek Zamanlı Olarak İzleme Cihazları izleme ve yapılandırma değişikliklerini gerçek zamanlı olarak algılama olanağı.
Değişiklik Yönetimi Kuralları ve Bildirimler
Değişiklik Yönetimi Kuralları ve Bildirimler Yapılandırma değişiklikleri üzerine uyarı başlatma veya yapılandırmaları otomatik olarak eski haline döndürme olanağı.

Uyumluluk Yönetimi

Uyumluluk İzleme
Uyumluluk İzleme Standart tanımlama ve yapılandırmaların tanımlı kurallara uyup uymadığını kontrol etme olanağı.
Uyumluluk Raporlama
Uyumluluk Raporlama İhlal ve uyumluluğu gösteren kapsamlı raporlar. SOX ve HIPAA mevzuatları için yeni raporlar.

Otomasyon ve Araçlar

Yapılandırma Görevlerini Otomatikleştirme
Yapılandırma Görevlerini Otomatikleştirme Zaman tüketen, emek yoğun görevlerin güçlü otomasyonu. Yapılandırma değişikliklerinin çok sayıda cihaza topluca dağıtımı.
Komu Yürütme Araçları
Komu Yürütme Araçları Cihazlarda çeşitli komutları yürütüp sonuçları grafik kullanıcı arabiriminde görüntüleyecek yardımcı programlar ve araçlar sağlar.
Cihazları ve Yapılandırmaları Arama
Cihazları ve Yapılandırmaları Arama Cihaz yapılandırma dosyalarında belirli sözcüklerin, dizelerin, sözcük öbeklerinin veya bunların bir birleşiminin hızla aranabilmesi.
Veritabanı Yedekleme ve Olağanüstü Durum Kurtarma
Veritabanı Yedekleme ve Olağanüstü Durum Kurtarma Düzenli yedekleme sayesinde, güvenilir bir olağanüstü durum kurtarma mekanizması. Hızlı düzeltmeyi sağlayan komut dosyaları.
Harici Kimlik Depolarıyla Entegrasyon
Harici Kimlik Depolarıyla Entegrasyon ve Kimlik Doğrulama Mekanizması Windows Active Directory ve LDAP'den kullanıcıları içe aktarma ve kimlik doğrulama mekanizması.
Anahtar Bağlantı Noktası Eşleştirici
Anahtar Bağlantı Noktası Eşleştirici Yönetilen anahtardaki her bağlantı noktasına bağlı cihazların listesini çıkarma aracı. Bu, ağ kablolarını manuel olarak izleme gerekliliğini ortadan kaldırır.

Denetim ve Raporlar

Kullanıcı Etkinliğini İzleme
Kullanıcı Etkinliğini İzleme "Hangi" cihaz yapılandırma değişikliğini "kimin", "ne zaman" yaptığının kaydedilmesi.
Envanter, Yapılandırma Değişiklikleri ve Uyumluluk Raporları
Envanter, Yapılandırma Değişiklikleri ve Uyumluluk Raporları Kuruluşunuzdaki cihaz yapılandırma yönetimi senaryosunun tamamı üzerine kolay anlaşılır raporlar.

Hangi sorunları çözüyor?

 • BT uzmanlarının analizleri, çoğu ağ sorununun, hatalı yapılandırma değişikliklerinden kaynaklandığını gösteriyor. BT kuruluşlarında ağ yöneticileri çok sayıda ağ cihazı yönetirler ve sık sık plansız yapılandırma değişikliği yapmaları gerekir. Yapılandırma değişiklikleri hemen hemen sürekli olarak yapılmak zorunda olduğu için, yöneticilerin bir mücadelesi de, yapılandırmalarda yapılan değişikliklerin izlenmesidir. Ağda sorunlar çıktığı zaman sorun gidermek güçleşir. DeviceExpert, cihaz yapılandırması sürümlerinin güvenli, merkezi bir depoda tutulmasına ve tek bir arabirimden yönetilmesine yardımcı olur.
 • Ağ cihazları kuruluşun can damarı niteliğinde bileşenlerdir ve izinsiz yapılandırma değişiklikleri ağda büyük sorunlara neden olabilir. Yapılandırma değişiklikleri akıllıca yapılmış olsa bile, güvenlik uzmanları tarafından, değişikliklerin ağ güvenliğini zayıflatmamasının garanti altına alınması gerekir. DeviceExpert, ağ güvenliği uzmanlarının, yapılandırma değişikliklerinde tüm kontrolü ellerine almalarına yardımcı olur.
 • Kritik ağ kaynaklarına yönelik güvenlik tehditlerinin artması ve yanlış bilgi yönetiminin ağır yasal sonuçlar getirmesi nedeniyle, BT yöneticileri standart uygulamaları ve dahili güvenlik politikaları, mevzuatı ve sektörel yönergeleri izlemekle kalmayıp, politikaların uygulandığını ve ağ cihazlarının, tanımlanan politikalara uygun durumda tutulduğunu da göstermek zorundadırlar. DeviceExpert bunun kolaylıkla sağlanması konusunda çok yardımcı olur.
 • Otomasyon, günümüz BT operasyonlarında çok sık kullanılan bir sözcük. BT Yöneticileri, her zaman, operasyon maliyetlerini azaltıp verimi artırmak için, sürekli yapılan ve zaman tüketen görevleri otomatikleştirme arayışı içindedirler. DeviceExpert tüm yapılandırma görevlerinin otomatikleştirilmesine ve verimin artırılmasına yardımcı olur.

DeviceExpert'le neler yapabilirsiniz?

Yapılandırmaları Yönetin

 • Yapılandırmaları yedekleyebilir, geçmişi saklayabilir, sürümleri karşılaştırabilir ve değişiklikleri karşıya yükleyebilirsiniz; hem de tek bir web grafik kullanıcı arabiriminden. DeviceExpert, yapılandırmaları yönetmek için cihazlara Telnet veya SSH ile manuel bağlanma gibi zaman tüketen bir uygulamaya son verir.

Değişikliklerin Kontrolü Sizde Olsun

 • Yapılandırma değişikliklerini izleyebilir, anında bildirim alıp, izinsiz değişiklikleri önleyebilirsiniz.

Uyumluluğu Sağlayın

 • Standart uygulamalar ve politikalar tanımlayıp, cihaz yapılandırmalarının uyumluluk kontrolünü otomatikleştirebilirsiniz. Uyumluluk durumu üzerine raporlar alarak müşterilerinizi memnun edersiniz.

Otomatikleştirin

 • Tüm yinelenen ve zaman tüketen yapılandırma yönetimi görevlerini otomatikleştirebilirsiniz.

Denetleme

 • Hangi cihaz yapılandırma değişikliğini kimin, ne zaman yaptığının belirtildiği raporlar alabilirsiniz.

Hangi platformları/üreticileri/teknolojileri destekliyor?

 • Platformlar: Windows ve Linux
 • Üreticiler: Cisco, HP, Nortel, Juniper, Force10, 3Com, D-link, Foundry, Dell, Aruba, Extreme, ADTRAN, Enterasys, Huawei, Blue Coat, Proxim, NetScreen, NETGEAR, FortiNet, ALAXALA, Brocade, Radware, DAX, H3C, Yamaha, Vanguard, Allied Telesis, Alcatel, Fujitsu, Motorola, Acme Packet, Watch Guard, Canoga Perkins

 
Müşterilerin Yorumları
 

"Ağ cihazı yapılandırmalarının otomatik oluşturulup
sunulması bize büyük zaman tasarrufu sağladı. DeviceExpert çok güçlü bir yapılandırma yönetim aracı."

Kevin Spies, LightYear Network Solutions, LLC